ACORD PRIVIND PROTECTIA GENERALA A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimate client Twinkle Star,

În 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecța persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm cum protejăm datele dumneavoastră personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.

Informațiile de mai jos stabilesc modul în care Twinkle Star utilizează și stochează datele personale colectate prin intermediul contractelor de prestări servicii, al site-ului nostru, al marketingului sau al cercetării de piață. Este important pentru Twinkle Star să vă protejeze confidențialitatea și datele dvs. personale.

Dacă aveți întrebări despre astfel de probleme, ne puteți contacta la protectiadatelor@twinklestar.ro.

Definiții

Date cu caracter personal” – totalitatea datelor de identificare atât ale beneficiarilor cât și ale cursanților minori.

Prelucrarea datelor cu caracter personal” – operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, incluzând colectarea, înregistrarea, organizarea/structurarea, stocarea, copierea, mutarea temporară, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice mod, alinierea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Date cu caracter personal colectate:

 1. Beneficiar – părinte sau tutore legal
 • Date de identitate inclusiv nume și prenume, data nașterii, sex, CNP, serie și nr. Carte de Identitate;
 • Datele de contact, inclusiv adresa poștală de domiciliu, adresa de e-mail și numărul de telefon;
 • Datele de tranzacție, inclusiv numărul contului dvs., atunci când efectuați o plată către noi;
 • Datele de profil, inclusiv achizițiile efectuate de dvs., preferințele, feedback-ul, răspunsurile la sondaje, nume de utilizator;
 • Datele de marketing, inclusiv preferințele dvs. privind primirea de oferte, informări și notificări;
 • Date tehnice, inclusiv adresa protocolului de internet (IP), datele de conectare, tipul de browser și tehnologia utilizată pentru a accesa site-ul nostru www.twinklestar.ro
 1. Cursant – minor
 • Date de identitate inclusiv nume și prenume, data nașterii, sex;
 • Datele de contact, adresa de e-mail și numărul de telefon;
 1. Candidat examen Cambridge
 • Date de identitate inclusiv nume și prenume, data nașterii, sex, CNP, serie și nr. Carte de Identitate / Pașaport/ Carnet de note;
 • Datele de contact, inclusiv adresa poștală de domiciliu, adresa de e-mail și numărul de telefon;
 • Rezultatele examenului, înregistrările vocale sau video sau alte informații prin care dovedim identitatea dvs.;
 • Datele personale ale candidatului se colectează de la părinte/ tutore legal, direct de la candidat sau de la școala acestuia sau de la centrul de pregătire a limbii engleze.

Cum se colectează datele cu caracter personal:

 • Când solicitați oferte de cursuri, examene Cambridge sau alte servicii prestate de Twinkle Star
 • Când vă înregistrați pe site-ul nostru www.twinklestar.ro
 • Când înscrieți copiii dumneavoastră la cursuri sau examene Cambridge;
 • Când vă înscrieți dumneavoastră la cursuri sau examene Cambridge;
 • Când participați la studii de piață (sondaje, chestionare);
 • Când utilizați site-ul nostru www.twinklestar.ro, pagina noastră de Facebook, email-urile noastre, telefoanele sau în oricare alt mod prin care ne puteți contacta;

Cum folosim datele dumneavoastră personale :

Datele dumneavoastră personale sunt folosite în scopurile: prestări de servicii ale Twinkle Star pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, analize şi prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul Centrului de limbi străine, asigurarea securității cursanților/părinților şi spaţiilor publice/private, monitorizarea video şi securitate fizică.

Nu sunteţi obligați să furnizaţi datele dumneavoastră personale dar refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor în solicitările pe care ni le-aţi adresat și ca atare imposibilitatea prelucrării datelor în acțiuni și solicitări ale dumneavoastră.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării lor de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, salariaţii şi instituţiile de stat locale și naționale.

Vom folosi informațiile dvs. personale numai în următoarele moduri:

 • când este necesar pentru interesele noastre legale;
 • pentru a ne permite să vă furnizăm serviciile și informațiile pe care le-ați solicitat;
 • să ne ajute în dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor noastre;
 • pentru a vă oferi informații despre servicii care ar putea fi de interes pentru dvs., utilizând adresa de e-mail pe care ați furnizat-o sau prin intermediul rețelelor sociale;
 • pentru a vă trimite informații despre evoluția cursantului, teme sau alte informații cu privire la cursurile noastre;
 • pentru a vă asigura că informațiile de pe site-ul nostru sunt prezentate în modul cel mai eficient pentru dvs. și pentru computerul dvs.;
 • pentru a colecta automat date despre vizitatorii site-ului nostru (de exemplu, modele de navigare) prin utilizarea cookie-urilor;

Promovarea serviciilor Twinkle Star

Vă putem contacta în scopuri de marketing legate de serviciile noastre cu excepția cazului în care ne anunțăți că nu doriți să primiți comunicări de marketing.

Vă vom contacta numai pentru aceste scopuri de marketing prin mijloace electronice (e-mail sau SMS) în cazul în care ați fost de acord cu acest lucru.

Acordul dvs. cu privire la utilizarea informațiilor dvs. personale în aceste scopuri este opțional.

Aveți dreptul să renunțați la primirea comunicărilor de marketing în orice moment și gratuit utilizând datele de contact furnizate sau utilizând opțiunea de dezabonare inclusă în orice e-mail de marketing primit de la noi.

Transferarea datelor personale

 • Twinkle Star transferă datele cu caracter personal ale candidaților înscriși la examenele Cambridge doar în Marea Britanie unde există legi specifice care protejează modul în care sunt utilizate datele cu caracter personal. Puteți afla informații suplimentare despre acest lucru prin accesarea site-ului http://www.cambridgeenglish.org/footer/data-protection/candidates/
 • Către Instituțiile statului unde suntem obligați să facem acest lucru prin lege, acolo unde este necesar pentru a preveni frauda și alte infracțiuni și pentru a asigura securitatea informațiilor;

Retenţie:

Păstrarea datelor dumneavoastră personale se va realiza pe tot parcursul relației noastre contractuale și după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Drepturile dumneavoastră:

În conformitate cu legislația în vigoare, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți sa vă opuneți prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – puteții depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabiă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Dreptul de acces la datele dvs. personale poate fi limitat în anumite circumstanțe de cerințele legale. Pentru a vă exercita aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la protectiadatelor@twinklestar.ro.

Informațiile complete și actualizate privind prelucrarea datelor cu character personal pot fi accesate și pe site-ul nostru la adresa: www/twinklestar.ro/confidentialitate/

MODULE COOKIE, TRANSMIŢĂTOARE ŞI TEHNOLOGII SIMILARE

Atât noi, cât şi anumite terţe părţi care furnizează conţinut, publicitate sau alte funcţionalităţi prin intermediul Serviciilor noastre, putem utiliza module cookie, transmiţătoare şi alte tehnologii în anumite zone ale Serviciilor.

Module cookie

Modulele cookie sunt fişiere de mici dimensiuni care stochează informaţiile din computerul, televizorul, telefonul dvs. mobil sau din alt dispozitiv. Acestea permit entităţii care a introdus modulul cookie pe dispozitivul dvs. să vă recunoască pe diverse site-uri web, servicii, dispozitive şi/sau sesiuni de navigare. Modulele cookie au multe scopuri utile. De exemplu:

 • modulele cookie vă pot reţine datele de conectare, pentru a nu fi nevoit să le introduceţi de fiecare dată când vă conectaţi la un serviciu;
 • modulele cookie ne ajută pe noi şi companiile terţă parte să înţelegem care părți ale Serviciilor noastre sunt cele mai populare, deoarece astfel putem observa ce pagini şi caracteristici accesează vizitatorii şi cât timp petrec pe pagini. Studiind acest tip de informaţii, putem să adaptăm mai bine Serviciile şi să vă oferim o experienţă superioară.
 • modulele cookie ne ajută pe noi şi terţele părţi să înţelegem ce anunţuri aţi vizualizat, astfel încât să nu primiţi acelaşi anunţ de fiecare dată când accesaţi un Serviciu;
 • modulele cookie ne ajută pe noi şi terţele părţi să vă oferim conţinut şi publicitate relevante, colectând informaţii despre modul în care utilizaţi Serviciile noastre, precum şi alte site-uri web şi aplicaţii.

Atunci când utilizaţi un browser web pentru a accesa Serviciile, îl puteţi configura să accepte toate modulele cookie, să respingă toate modulele cookie sau să vă notifice în momentul în care este trimis un mod cookie. Fiecare browser este diferit. Consultaţi meniul „Ajutor” al browserului dvs. pentru a afla cum puteţi schimba preferinţele privind modulele cookie. Sistemul de operare al dispozitivului dvs. poate conţine comenzi suplimentare pentru modulele cookie.

Totuşi, reţineţi că unele Servicii pot fi concepute pentru a funcţiona cu ajutorul modulelor cookie şi că dezactivarea acestora poate afecta posibilitatea de utilizare a acestor Servicii sau a anumitor părţi ale acestora.

Alte tipuri de stocare locală

Noi, împreună cu anumite terţe părţi, putem utiliza alte tipuri de tehnologii de stocare locală corelate cu Serviciile noastre, cum ar fi obiectele partajate local (denumite şi „module cookie flash”) şi stocarea locală HTML5. Aceste tehnologii sunt similare modulelor cookie discutate mai sus prin faptul că sunt stocate pe dispozitivul dvs. şi pot fi utilizate pentru a stoca anumite informaţii despre activităţile şi preferinţele dvs. Totuşi, este posibil ca aceste tehnologii să utilizeze alte părţi ale dispozitivului faţă de modulele cookie standard, astfel încât să nu le puteţi controla cu ajutorul instrumentelor şi setărilor standard ale browserului. Pentru mai multe informaţii despre dezactivarea sau ştergerea informaţiilor din modulele cookie flash, faceţi clic aici „http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html”.

Prin accesarea şi utilizarea Serviciilor noastre, consimţiţi la stocarea modulelor cookie, la folosirea altor tehnologii de stocare, a transmiţătoarelor şi a altor informaţii de pe dispozitivul dvs. De asemenea, sunteţi de acord ca noi şi terţele părţi menţionate mai sus să accesăm asemenea module cookie, tehnologii de stocare locală, transmiţătoare şi informaţii.

PLUGINURILE REȚELEI SOCIALE

Serviciile noastre pot utiliza pluginurile rețelei sociale (“Plugin-uri”). Când utilizați un serviciu care conține pluginuri, informațiile pot fi transferate direct de pe dispozitivul dvs. către operatorul rețelei sociale. Nu avem nicio influență asupra datelor colectate de Plugin. Dacă sunteți conectat (ă) la rețeaua socială, utilizarea de către dvs. a Serviciului nostru poate fi transmisă în contul dvs. de rețea socială. Dacă interacționați cu pluginurile, de exemplu făcând clic pe ” Like “, pe ” Follow” sau pe ” Share” sau pe ”introduceți un comentariu”, informațiile se pot afișa automat în profilul dvs. de rețea socială. Chiar dacă nu sunteți conectat (ă) la contul dvs. de rețea socială, este posibil ca pluginurile să vă transmită adresa IP operatorilor de rețea socială. Vă rugăm să luați în considerare acest lucru atunci când utilizați serviciile noastre.

Pentru informații despre operatorii de rețele sociale din Plugin-urile utilizate în serviciile noastre (“Operatori”), vă rugăm să consultați informațiile de mai jos:

Operatorii de plugin-uri utilizate în serviciile noastre

Dacă sunteți membru al uneia sau mai multora dintre următoarele rețele sociale și nu doriți ca Operatorul să conecteze datele referitoare la utilizarea serviciilor noastre cu datele dvs. de membru stocate deja de către Operator, vă rugăm să vă deconectați de la rețeaua socială înainte de a utiliza Servicii.

Facebook

Controlor de date: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, Hanover Quay 5-7, Dublin, Irlanda (“Facebook”). Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul Facebook al politicii de confidențialitate la adresa “https://www.facebook.com/about/privacy/”.

Google+

Controlor de date: Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (“Google”). Pentru informații suplimentare, puteți vizita site-ul Google privind politicile de confidențialitate la adresa “https://www.google.com/privacy”.

LinkedIn

Controlor de date: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Irlanda (“LinkedIn”). Pentru informații suplimentare, puteți vizita site-ul LinkedIn privind politica de confidențialitate la adresa “http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv”.

Twitter

Controlor de date: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA (“Twitter”). Pentru mai multe informații, vizitați site-ul web al politicii de confidențialitate Twitter de la “https://twitter.com/privacy”.

 

Învață Engleza Online

 • traineri cu experiență
 • accesibil pentru orice nivel
 • rezultate garantate
 • workshop-uri gratuite

 

ÎNSCRIE-TE ACUM

Înscrieri germană pentru adolescenți & adulți

calendar twinkle star 2020 2021

Înscrieri testare inițială

Înscrieri testare inițială

Înscrieri testare inițială

Înscrieri testare inițială

Înscrieri testare inițială

Înscrieri testare inițială

Înscrieri testare inițială

Înscrieri testare inițială

Înscrieri tabere

Înscrieri germană pentru începători

Înscrieri germană pentru copii

Înscriere an școlar 2020 - 2021

Formular înscriere

SHINE

YLE Starters - Examene Cambridge

Înscriere tabără SUA

English Way

CONCURS DE LIMBA ENGLEZĂ

Perioadă înscrieri:
20 ianuarie 2020 – 2 februarie 2020

Înscriere tabără UK

Intensive Training IELTS

Formular înscriere

TINY STARS

Formular înscriere

LITTLE STARS

Formular înscriere

LET'S PLAY!

Formular înscriere

YOUNG STARS

Formular înscriere

GERMANĂ

Formular înscriere

ESSENTIAL ENGLISH

Înscrieri testare inițială